Motivation for stiftelse af GHUF

Velfærden og livet på Gevningehalvøen er allerede i dag tæt forbundet. Vi deler skolen i Trællerup, øl og strand i Herslev, indkøbsmuligheder, spisesteder, idrætsfaciliteter, forsamlingshus mv. i Gevninge etc., natur, bygningsarv, landsbymiljøer samt andre goder i Kornerup, Kattinge samt andre tilbud ude i det åbne land etc. Derfor giver det mening, at vi på Gevningehalvøen også arbejder sammen om at skabe velfærden i stedet for at arbejde isoleret by for by. Sammen får vi mulighed for at skabe mere liv og attraktivitet og præge udviklingen stærkere gennem:

  • Flere og bedre projekter: Når vi udvikler projekter på tværs, kan vi gøre det koordineret, så der opstår synergi med omkringliggende projekter og tilbud. Vi tilfører mere viden, større forankring og mere markedsgrundlag til, det vi vil. Og ved at skabe et levende udviklingsforum tror vi på, at vi stimulerer lysten til selv at tage ansvar for udviklingen lokalt med flere initiativer til følge.

 

  • Bedre muligheder for at søge penge: Mange fonde lægger vægt på koordinerede løsninger med bred forankring i landdistriktet (klyngesamarbejder), herunder ikke mindst Realdania. Underværker kan fx søges i efteråret.

 

  • Mere attraktiv samarbejds- og høringspartner: GHUF kan blive en mere indflydelsesrig og attraktiv samarbejdspartner. Fx som høringspartner på udviklingsprocesser, lokalplaner mv. Fx lokalplanen i Herslev, hvor nye goder som fx nyt inkubations/iværksættermiljø og nye udfordringer som fx trafikken også i høj grad vedrører hele Gevningehalvøen. Det kan være som samarbejdspartner for Nationalparken mv.

 

  • Naturen er vigtig for alle mennesker. Den er med til at bringe fred og ro i en travl hverdag. Den giver motion og nye oplevelser sammen, på tværs af generationer, og den bliver til penge, når nu huset skal sælges. Naturen bliver bedst når den ikke isoleres til små øer, men får lov til at udvikle sig henover et større område

 

  • De lokale tilbud i landdistrikterne er under en stadig risiko for reduktion. Institutioner som skole, daginstitutioner og bibliotek er væsentlige. Men også et rigt foreningstilbud, butiksliv, mødesteder og den fælles kultur bidrager til et områdes bosætningsattraktivitet. Med GHUF håber vi at kunne støtte op mod denne udvikling – og måske bidrage til at vende den.