Velkommen

Gevninge Halvøens Udviklingsforum

Billedet indeholder sandsynligvis: himmel, friluftsliv og natur

Motivation for stiftelse af GHUF

Ekstraordinær generalforsamling 13. november 2018

Hermed indbydes til ekstraordinær generalforsamling i Gevninge Halvøens Udviklings Forum

Herslev Strand Sejlklub 13. november kl. 19.30 – 21.30

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af referent
  2. Indkomne forslag
  3. Eventuelt

Efter generalforsamlingen orienteres der om GHUFs arbejdsområder

Derefter kan der snakkes om de forskellige områder

Der sælges øl og vand.

Forslag 1 – Ændring af vedtægtens pgf. 2 Formål:

  • 2.Formål
  • Foreningens formål er at værne om og bidrage til skabelse af fællesskab og udvikling på Gevningehalvøen.

Erstattes af:

  • 2.Formål
  • Under hensyn til natur og livskvalitet vil vi arbejde for at gøre det attraktivt at leve i og virke på Gevningehalvøen. Dette gør vi ved at understøtte aktiviteter som styrker livsglæde og fællesskab i en bæredygtig udvikling.

Forslag 2 – Ændring af vedtægtens pgf. 1 Hjemsted :

1.Hjemsted

Foreningens navn er Gevningehalvøens Udviklingsforum (GHUF). Hjemsted er Lejre Kommune.

  • 1a. Gevningehalvøen forstås som området tilhørende Kornerup, Herslev (inklusiv Kattinge) og Gevninge sogne. I daglig tale området nord for Lindenborgvej, mod vest Lejre vig og mod øst Langvad Å sø og å system.

Erstattes af:

1.Hjemsted

Foreningens navn er Gevningehalvøens Udviklingsforum (GHUF). Hjemsted er Lejre Kommune.

1a Gevningehalvøen skal forstås som området der dækker Trællerup skolens skoledistrikt. Området indeholder bylaugene for landsbyerne Gevninge, Herslev, Kattinge og Kornerup.